Dzisiaj jest: Sobota, 19 Październik 2019 Imieniny: Piotra i Ziemowita
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Aktualności

"Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”

 • 17-10-2019
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
W czwartek, 17 października w Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Seniora. Hasłem tegorocznego spotkania były Benjamina Franklina „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”. Głównym organizatorem spotkania był Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyślu.
 
 
W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz powiatu nowotomyskiego, gmin, stowarzyszeń i instytucji oraz osoby prywatne. Podczas spotkania Przewodniczący Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyślu - Zenon Matuszczak podkreślił szczególną rolę Seniorów w społeczeństwie, którzy są źródłem życiowej mądrości nabywanej z upływem lat. Działalność nowotomyskich seniorów PZERiI w Nowym Tomyślu, przedstawiona została w przygotowanym przy współudziale pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu pokazie audiowizualnym. W części artystycznej wystąpił Zespół Jarzębina działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu.
Z ramienia Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, życzenia dla seniorów przekazali: wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor, Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego Renata Gruszka oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Łukasz Nyczkowski
Międzynarodowy Dzień Seniora jest przede wszystkim dobrą okazją, aby podziękować za pracę na rzecz osób starszych i wspieranie inicjatyw podejmowanych przez seniorów. Powyższe wydarzenie zostało zorganizowano przy wsparciu środków pochodzących z Powiatu Nowotomyskiego, Gminy Nowy Tomyśl oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
 

W Sątopach wypuszczono bażanty

 • 17-10-2019
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
W środę, 16 października na gruntach wsi Sątopy w ramach Programu redukcji drapieżnika i introdukcji zwierzyny drobnej dokonano wsiedlenia bażanta. Introdukcję prowadzono na terenie obwodu łowieckiego dzierżawionego przez Koło Łowieckie "Daniel". 
W zajęciach tych uczestniczyli uczniowie klasy drugiej i czwartej Szkoły Podstawowej w Sątopach wraz opiekunkami oraz panią dyrektor. Spotkanie otworzył Prezes Koła Łowieckiego "Daniel" Adam Garczarek przedstawiając cel akcji, jakim jest odnowienie populacji zwierzyny drobnej w środowisku i zwiększenie bioróżnorodności, wskazując konieczność udziału człowieka w tych działaniach. Powitał jednocześnie wszystkich zebranych: dzieci z opiekunami, przedstawicieli samorządu powiatowego w Nowym Tomyślu oraz Nadleśnictwa Grodzisk, pod auspicjami których i przy ich pomocy finansowej Program jest realizowany. Dzieci bardzo zaciekawione, mogły w naturze, z bliska obejrzeć bażanty i kuropatwy.
 
 

Kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Nowotomyskim

 • 16-10-2019
 • Autor: Anna Albrecht
 • drukuj
W środę, 23 października 2019 roku, o godzinie 16:00 w siedzibie Biura Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu przy ulicy Tysiąclecia 6 (wejście od budynku Bursy Szkolnej) odbędzie się kolejne, dziesiąte posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Nowotomyskim.
 

Świętowali wydanie 50 numeru "Przeglądu Nowotomyskiego"

 • 16-10-2019
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
We wtorek, 15 października w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie z okazji wydania 50 numeru „Przeglądu Nowotomyskiego” redagowanego przez Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne.
 
Spotkanie to było okazją do podsumowań dotychczasowych osiągnięć, pracy tych, którzy przez swą postawę, oddanie i pasję popularyzują wiedzę o przeszłości, tradycjach i kulturze regionu, a także utrwalają na papierze bieżące wydarzenia, które za kilka lat posłużą jako miłe wspomnienia i źródła historyczne kolejnym pokoleniom.
Doniosłym momentem uroczystości było wręczenie Panu Bogumiłowi Wojcieszakowi nadanego uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego”. W imieniu władz samorządowych Powiatu Nowotomyskiego wręczenia dokonali starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego Zbigniew Markowski.
W dowód uznania za pracę włożoną w tworzenie „Przeglądu Nowotomyskiego” starosta nowotomyski przekazał na ręce Prezesa Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego Bogdana Górnego okolicznościowy adres oraz kwiaty.
 
 

Rozmawiali o Ochotniczym Hufcu Pracy w Chraplewie

 • 16-10-2019
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
We wtorek, 15 października w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu odbyło się okolicznościowe spotkanie w związku z 10-leciem działalności Ochotniczych Hufców Pracy w Chraplewie. Podczas spotkania rozmawiano o bieżących inwestycjach w ośrodku w Chraplewie oraz o jego dalszym funkcjonowaniu. W spotkaniu udział wzięli starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński, wójt Gminy Kuślin Mieczysław Skrzypczak Wielkopolski Wojewódzki Komendant OHP w Poznaniu Adam Pękarski oraz Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych WWK OHP Maciej Cylwik.
 
 

Podsumowali Noc Zawodowców

 • 16-10-2019
 • Autor: Marzena Matusiak
 • drukuj
We wtorek, 15 października w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie podsumowujące Noc Zawodowców. Wydarzenie mające na celu promocję szkolnictwa branżowego i technicznego odbyło się w piątek 4 października w Powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomyślu. W spotkaniu uczestniczyli m.in.dyrektorzy i przedstawiciele szkół średnich z ternu powiatu, Mariusz Kubiak - dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu włodarze powiatu, pracownicy starostwa i przedstawiciele Powiatowego Centrum Sportu.

Ogłoszenie w sprawie powołania członków ( lekarza i psychologa) do PZON w Nowym Tomyślu

 • 15-10-2019
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Powiatowy  Zespół  ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu  poszukuje dodatkowego  lekarza – członka składu orzekającego osoby dorosłe.
Szczegóły do pobrania w załączniku.
 

Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu Laureatem konkursu „Wielkopolska Szkoła Roku 2019”

 • 15-10-2019
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
W czwartek, 3 października w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród i wyróżnień w konkursach o tytuły: „Wielkopolska Szkoła Roku 2019”, „Wielkopolski Nauczyciel Roku 2019”.
 
 
Spośród prawie pięciu tysięcy wielkopolskich szkół do zaszczytnego grona pięciu najlepszych w naszym województwie, uhonorowanych tytułem Laureatów, kapituła konkursu zaprosiła Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu – nominowany za dorobek roku szkolnego 2018/2019. Dziś szkoły wchodzące w jego skład (Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1) tworzą Zespól Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu.
Prestiżową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł z rąk Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej oraz Wielkopolskiej Kurator Oświaty Elżbiety Leszczyńskiej odebrał dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu Łukasz Frański. W tej doniosłej chwili towarzyszyli mu: wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor, Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Sportu, Kultury i Polityki Społecznej Powiatu Nowotomyskiego Jacek Pieprzyk, Sekretarz Szkoły Wioletta Łamaszewska oraz nominowany w kategorii „Wielkopolski Nauczyciel Roku 2019” Szymon Łamaszewski.
Przyznanie Szkole tytułu Laureata „Wielkopolskiej Szkoły Roku 2019” to sukces świadczący o wysokim poziomie kształcenia, znajdującym odzwierciedlenie w wynikach matur, egzaminów zawodowych, olimpiad i konkursów, dowód innowacyjnego kierunku rozwoju, współpracy kadry pedagogicznej, rodziców i uczniów, a także wymierny skutek bardzo dobrego klimatu, który sprzyja rozwijaniu uczniowskich talentów, pasji i zainteresowań. Osiągniecie to stanowi powód  do dumy tym bardziej, że jest kolejnym wyróżnieniem klasyfikującym Szkołę na czołowym miejscu  w województwie wielkopolskim. Warto przypomnieć, że w styczniu bieżącego roku w rankingu „Perspektywy 2019” Technikum zajęło piąte miejsce w Wielkopolsce, a Liceum sklasyfikowano na miejscu 46.
 
 

Uwaga remont!

 • 15-10-2019
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Z uwagi na trwające prace remontowe na 1 piętrze budynku "C" informujemy,że mogą wystąpić tymczasowe utrudnienia.
 

Najlepszy Projekt Uczniowski w ramach Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” Klasy Akademickie

 • 14-10-2019
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
We wtorek, 8 października klasa 3b, Liceum Garczyńskiego w Zbąszyniu licząca 25 osób wraz z opiekunem Jarosławem Jankowiakiem, dyrektorem Bogusławem Pietrusiewiczem oraz dyrektorem Powiatowego Centrum Usług Wspólnych Markiem Nyćkowiakiem udała się do Poznania na Galę Finałową projektu "Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020".
 
 
Zespół realizował projekt pt. „Przeminęło z czasem czyli jak zmienia się środowisko w Zbąszyniu i okolicy”. Projekt został wyróżniony nagrodą za najlepszy Projekt Uczniowski. Autorzy otrzymali pamiątkową statuetkę oraz nagrody rzeczowe w postaci czytników e-booków.  Projekt pozwolił uczniom na poszerzenie swoich horyzontów w dziedzinie cyfryzacji oraz nowoczesnych metod pozyskiwania wiedzy. Umożliwił również branie udziału w nowych inicjatywach oraz ciekawych doświadczeniach m. in. w poznawaniu swojej okolicy przez pryzmat zmieniającej się przyrody oraz upływu czasu, który wpływa na jej wygląd i stan.
 
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 75
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl

tel. 61 44 26 700

fax 61 44 23 589

email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl