Starostwo

Starostwo

 • 25-03-2014
 • Autor: Leszek Gruszkiewicz

Wydziały Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu:
 • Wydział Administracyjny i Zarządzania Kryzysowego;
 • Wydział Organizacyjny;
 • Wydział Kultury, Promocji i Strategii;
 • Wydział Finansów;
 • Wydział Komunikacji;
 • Wydział Infrastruktury Drogowej i Rozwoju;
 • Wydział Budownictwa i Architektury;
 • Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska;
 • Wydział Edukacji i Sportu;
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 • Geodeta Powiatowy;
 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów;
 • Pełnomocnik ds SPZOZ;
 • Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych z pionem ochrony;
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją