Borszczow - Ukraina

Powiat Borszczowski

  • 11-06-2013
Pierwszym zagranicznym partnerem Powiatu Nowotomyskiego był Powiat Borszczowski na Ukrainie. Z tym samorządem w dniu 28 września 2003 r. w Borszczowie nastąpiło uroczyste podpisanie Deklaracji o przyjacielskiej współpracy i partnerskich stosunków między powiatem Nowotomyskim i powiatem Borszczowskim. Na tym bardzo ważnym dokumencie wpływającym na przyszłość i rozwój stosunków międzynarodowych pomiędzy powiatami, swoje podpisy złożyli: Joel Matuszek – Starosta Nowotomyski, Ivan Czepesiuk – Przewodniczący Rady Powiatu m. Borszczowa, Andrzej Wilkoński – Przewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz  Dmytrij Bajtaliuk – Przewodniczący Administracji Powiatu m.Borszcz
Współpraca rozwija się poprzez bezpośrednie kontakty między stowarzyszeniami, związkami, przedsiębiorcami, organizacjami, szkołami, placówkami oświatowo – wychowawczymi, zakładami opieki zdrowotnej, służbami, inspekcjami i strażami.
W szczególności dotyczy wymiany poglądów, doświadczeń i rozwoju wzajemnych kontaktów pomiędzy radami i zarządami powiatów.
 
Rejon Borszczowski położony jest w południowo – wschodniej części obwodu Tarnopolskiego na Ukrainie. Borszczów pełniąc funkcję miasta rejonowego ma swoją burzliwą historię. W XIII wieku opanowane zostało przez mongolskich tatarów. Nazwa Borszczów pochodzi prawdopodobnie od jednej z legend o trawie, która rosła w okolicach rejonu i była używana dla przygotowania barszczu. Pierwsza wzmianka o Borszczowie jako o mieście pojawia się w 1456 roku. Borszczów zalicza się do tej nielicznej grupy miast na terytorium Ukrainy, które zostało założone na prawie magdeburskim (1692). Miasto było własnością rodów magnackich – Dydyńskich, a potem Złotnickych. Konstanty Złotnicki wzniósł tutaj zamek, wielokrotnie później niszczony. Na terenie zamku zbudowano kościół katolicki (1763), odrestaurowany w 1930 roku (nadal użytkowany). Pod koniec wieku XVIII Borszczów został włączony do Austrii. Miasto szczyci się wielonarodową i kulturową tradycją, związaną z Polakami i Polską, z kulturą żydowską, i innymi. Od 1991 roku Borszczów jest miastem rejonowym obwodu tarnopolskiego Ukrainy.
Rejon Borszczowski zamieszkiwany jest przez 74,6 tys. osób, a jego powierzchnia wynosi 1000 km2 i obejmuje miasto Borszczów, – które jest siedzibą władz rejonu, osiedla typu miejskiego – Skała – Podolska, Melnycia – Podolska oraz 69 osiedli wiejskich.
Dzisiejszy Borszczów jest miastem o regionalnej roli jako ośrodek rolniczy, przemysłowy, społeczny, kulturalny, edukacyjny, administracyjny i turystyczny.
Wiodącą dziedziną jest przemysł przetwórstwa płodów rolnych i produkcji artykułów spożywczych. Na terenie rejonu działa 110 małych gospodarstw rolnych i kilkaset prywatnych przedsiębiorstw, cukrowania „Borshchivcukier”, przetwórnia owoców „Janke Ukraina” (z kapitałem zagranicznym), mleczarnia, zakład spirytusowy, zakład tytoniowy „Tutón Impex” oraz inne.
Miasto i rejon Borszczów zainteresowany jest napływem inwestycji zagranicznych z przemysłu przetwórstwa i produkcji artykułów rolno – spożywczych, usług, w tym turystycznych i budownictwa. Zarząd rejonu borszczowskiego pragnie nawiązać szeroką współpracę z polskimi podmiotami oraz organizacjami gospodarczymi w celu osiągnięcia obustronnych korzyści ekonomicznych oraz pozaekonomicznych.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją