Zabytki

Zabytki gmin Powiatu Nowotomyskiego

  • 21-05-2013
 
BOLEWICE (gm. Miedzichowo)
- siedziba Nadleśnictwa – budynek z 1848 r.
- kościół Chrystusa Króla z 1946 r.
 
BORUJA KOŚCIELNA (gm. Nowy Tomyśl)
- poewangelicki kościół św. Wojciecha z 1781r.
- wiatrak koźlak z XVIII w. 1755r.
- zabudowania drewniane i szachulcowe
 
BRODY (gm. Lwówek)
- drewniany kościół św. Andrzeja z 1673 r., obok dzwonnica z XVII w.,
- pałac neorenesansowy z ok. 1890r., park z I poł. XIX w., drzewa pomnikowe,
- neogotycka kaplica Świętego Krzyża z końca XIX w., obok mauzoleum von Pflugów
 
BUKOWIEC (gm. Nowy Tomyśl)
- kościół św. Marcina z 1737 r. drewniany, obok krzyż z 1635 r. i 2 barokowe rzeźby Świętych
 
CHRAPLEWO (gm. Kuślin)
- eklektyczny pałac z 1888 r., wokół park z unikatowym drzewostanem,
 
DAKOWY MOKRE (gm. Opalenica)
- neoromański kościół św. Katarzyny z 1904 r.,
- pałac z 1880 r.,
- zabudowania folwarczne z XIX/XX w.,
 
GŁUPONIE (gm. Kuślin)
- późnobarokowy dwór z końca XVIII w.,
- zabudowania folwarczne
 
JABŁONKA STARA (gm. Miedzichowo)
- stanowisko archeologiczne – grodzisko wczesnośredniowieczne, Leśniczówka „Królewiec”
 
JASTRZĘBSKO STARE (gm. Nowy Tomyśl)
- neogotycki kościół Matki Boskiej Królowej Polski z 1914 r.
 
KONIN (gm. Lwówek)
- zespół pałacowo – parkowy z XIX w.,
- zabudowania folwarczne
 
KUŚLIN
- neogotycki kościół poewangelicki Zmartwychwstania Pańskiego z 1882r.,
- domy z XIX/XX w.
 
LINIE (gm. Lwówek)
- zabudowania folwarczne,
- bezstylowy dwór z 1890 r.
 
LWÓWEK
- prostokątny rynek wyłożony XV-wiecznym brukiem, wokół domy częściowo z I poł. XIX w.,
- późnogotycki kościół, NMP Wniebowziętej z II poł. XV w.,
- przy kościele kamienna rzeźba MB Niepokalanej z końca XVIII w.,
- kościół ewangelicki z 1778 r. (obecnie nieczynny),
- późnobarokowy kościół Świętego Krzyża z ok. 1780 r.
- pałac z 1728 r. przebudowany na klasycystyczny w 1780 r.,
- park z końca XVIII w.
 
ŁOMNICA (gm. Zbąszyń)
- drewniany kościół św. Wawrzyńca, II poł. XVIII w., z tytułu kościoła ażurowa dzwonnica
- dwór szachulcowy (w ruinie), obok dwie szachulcowe oficyny, za dworem park.
 
 
MICHORZEWO (gm. Kuślin)
- park krajobrazowy,
- neoklasyczny pałac z początku XX w.,
- barokowo-klasycystyczny kościół NMP i Wszystkich Świętych z 1800 r. z witrażami Stefana Matejki (uczeń i bratanek Jana Matejki) przy nim grób Emilii Sczanieckiej
 
MIEDZICHOWO
- poewangelicki kościół św. Stanisława z 1907 r.,
- „Pastorówka”, obecnie plebania,
- domy szachulcowe i murowane z poł. XIX w.,
- zespół młyna z 1902 r.
- „Młynarzówka” przy ul. Zbąszyńskiej z II poł. XIX w., zespół młyna z 1902 r.
- budynek poczty z 1909 r.
 
NĄDNIA (gm. Zbąszyń)
- kuźnia z II poł. XIX w.
 
NIEGOLEWO (gm. Opalenica)
- pałac z 1896 r. i park,
- kaplica św. Anny z ok. poł. XIX w.,
- obelisk upamiętniający 200-lecie szarży od Somosierrą,
- zabudowania folwarczne
 
NOWA WIEŚ ZBĄSKA (gm. Zbąszyń)
- zespół pałacowo parkowy z II poł. XIX w.
 
NOWY TOMYŚL
- poewangelicki kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa wybudowany w latach 1778-1779
- neoromański  kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy z 1895 r., obok plebania z początku XX w.,
- ratusz z 1879 r.
- domy z 2 poł. XIX i pocz. XX w.,
- neorenesansowy hotel z 2 poł. XIX w. z figurami dwóch muz,
- budynek Urzędu Miejskiego z 1900 r.
- młyn z ok. 1885 r.
 
OPALENICA
- gotycki kościół pw. św. Mateusza z ok. 1518 r., obok plebania z 2 poł. XIX,
- neogotycki kościół pw. św. Józefa z 1895 r.,
- eklektyczny ratusz z 1897 r.
- zabytkowy budynek Gimnazjum w sąsiedztwie kościoła farnego,
- zabudowania folwarczne,
- w parku wieża ceglano – kamienna z poł. XIX w. i neogotycka ośmioboczna rzeźba św. Wawrzyńca
 
PAKOSŁAW (gm. Lwówek)
- park krajobrazowy z 2 poł. XIX w., w głębi dwór-willa z 1842 r.,
- we wsi dom z 1 poł. XIX w. nakryty dachem naczółkowym wg przekazów mieścił się w nim szpital fundacji Emilii Scznieckiej
 
PORAŻYN Dworzec (gm. Opalenica)
- pałac-willa z 1880 r., obok podobna stylowo stajnia,
- zagospodarowany parkowo las mieszany z okazałymi dębami i bukami,
- ośmioboczna kaplica z 1928 r.,
- leśniczówka z 1873 r.
 
POSADOWO (gm. Lwówek)
- zespół pałacowo-parkowy, park w stylu francuskim,
- neorenesansowy pałac Łąckich z 1870 r.,
- zabudowania folwarczne
 
PRZYPROSTYNIA (gm. Zbąszyń)
- na cmentarzu kościół św. Stanisława z 1810 r.,
- kamienna figura św. Jana Nepomucena z XVIII/XIX w.
 
RÓŻA (gm. Nowy Tomyśl)
- zabudowania folwarczne i czworaki z XIX/XX w.,
- mauzoleum rodziny Schwarzkopf z ok. 1893 r.,
- krzyż z barokową rzeźbą Chrystusa
 
RUDNIKI (gm. Opalenica)
- dwór neoklasycystyczny z 1925 r., park,
- zabudowania folwarczne z końca XIX w.
 
SĄTOPY (gm. Nowy Tomyśl)
- stare drewniane i murowane domy,
- kościół poewangelicki z 1908 r.
 
SIELINKO (gm. Opalenica)
- park,
- parterowy dwór z 1888 r., później rozbudowany,
- zabudowania folwarczne z XIX/XX w., neogotycka kaplica z końca XIX w.
 
STARY TOMYŚL (gm. Nowy Tomyśl)
- park założony w XVIII/XIX w. (na terenie parku pałac z 1916 r.)
- barokowy dwór z 2 poł. XVIII w.,
- zespół zabudowań folwarcznych
 
ŚLIWNO (gm. Kuślin)
- park i dwór z połowy XIX w.
- przy kościele kamienna rzeźba MB Niepokalanej z końca XVIII w.,
- kościół ewangelicki z 1778 r. (obecnie nieczynny),
- późnobarokowy kościół Świętego Krzyża z ok. 1780 r.,
- pałac z 1728 r., przebudowany na klasycystyczny w 1780 r.,
- park z końca XVIII w.
 
TRZCIANKA (gm. Kuślin)
- park i pałac z 2 poł. XIX w. oraz kaplica neogotycka z tego samego okresu
 
TURKOWO (gm. Kuślin)
- park z 1 poł. XIX w., drzewa pomnikowe,
- kaplica grobowa rodziny Stichów z XIX w.
 
WĄSOWO (gm. Kuślin)
- barokowo-klasycystyczny pałac z 1781 r., z czterospadowym dachem,
- klasycystyczna kaplica-rotunda Wniebowstąpienia Pańskiego z ok. 1790 r.,
- neogotycki zamek z czerwonej cegły klinkierowej z 1872 r.,
- wspaniały park ze stawem i starym drzewostanem,
- przy wjazdach do parku domki eklektyczne ogrodnika i dozorcy,
- zespół jednolitych stylowo domów dla służby z przełomu wieków,
- zabudowania folwarczne
 
WOJNOWICE (gm. Opalenica)
- murowano-szachulcowy dwór z końca XIX w.,
- zespół czworaków i pozostałości zabudowań folwarcznych
 
WYTOMYŚL (gm. Nowy Tomyśl)
- klasycystyczny kościół św. Michała Archanioła z końca XVIII w.,
- zespół pałacowo-parkowy
- pałac z pocz. XIX w. odbudowany w zmienionej formie po pożarze w poł. XX w.,
- park rozplanowany na przełomie wieków XVIII/XIX, drzewa pomnikowe,
- zabudowania folwarczne
 
ZBĄSZYŃ
- późnobarokowy kościół NMP Wniebowziętej z 1757-96 r., obok dwie rzeźby biskupów z tego samego okresu,
- wokół mur z bramą z końca XVIII w.,
- plebania z XVIII/XIX w., kryta dachem naczółkowym,
- na cmentarzu kościół św. Mikołaja z XVIII w.
- nad brzegiem jeziora zachowane częściowo wały kurtynowe i bastiony twierdzy typu staro holenderskiego z początku XVIII w., pośrodku wału późnorenesansowa wieża wjazdowa z II poł. XVI w., wokół park.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją