Wydział Budownictwa i Architektury

Wydział Budownictwa i Architektury

  • 22-05-2013
Wydział Budownictwa i Architektury zapewnia obsługę w zakresie udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów, przyjmowania zgłoszeń budowy obiektów i wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
 
Informujemy, że Zarządzeniem nr 41/2022 Starosty Nowotomyskiego z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie bezpośredniej obsługi interesantów przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu ustalono:
 
Bezpośrednia obsługa interesantów w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu odbywa się
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do godz. 14.00.
 
 
Symbol wydziału: BA
 
Miejsce urzędowania: ul. Poznańska 33, budynek  „C”
 
Telefon: 61 44 26 700,  wew.: 744, 745, 746, 767, 768, 761
 
 
Kierownik Wydziału: Benigna Dziudziel, pok. 42, tel. wew. 745
 
Pracownicy:
Monika Król – Zastępca Kierownika, pok. 43, tel. wew. 746
Agnieszka Woś-Kulus - pok. 57, tel. 61 44 26 761
Artur Kaczmarek -  pok. 45, tel. wew. 767
Grzegorz Skaliński – pok 44, tel. wew. 768
Jakub Godlewski - pok. 45, tel. wew. 743
 
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich spraw załatwianych w Wydziale znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją