Wydział Finansów

Wydział Finansów

  • 28-05-2013
Wydział prowadzi sprawy związane z opracowaniem i realizacją budżetu Powiatu Nowotomyskiego zapewnia obsługę finansowo -księgową  Starostwa i jednostek organizacyjnych obsługiwanych  na podstawie odrębnych porozumień między jednostkami, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki  organizacyjne powiatu, nadzoruje prawidłowość realizacji  budżetu Starostwa i jednostek  organizacyjnych  Powiatu, sporządza sprawozdania  z realizacji zadań budżetowych. Przygotowuje Wieloletnią Prognozę  Finansową Powiatu Nowotomyskiego i jej  zmiany. Wykonuje obsługę finansowo – księgową budżetu i Starostwa.  Sporządza sprawozdania budżetowe
i finansowe  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wydział przygotowuje  informacje i sprawozdania dla  Ministerstwa Finansów, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, radnych i mieszkańców powiatu.
Wszystkie informacje i sprawozdania  tworzone w Wydziale Finansów są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia  6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
 
Symbol wydziału: FN
 
Miejsce urzędowania: ul. Poznańska 33, budynek  „D”
 
Telefon:  + 48 614426700, 
 
e-mail: finanse@powiatnowotomyski.pl
 
Skarbnik Powiatu: Barbara Golon -  tel. wew. 707
 
Pracownicy:
Iwona Szyndler  - Główny  księgowy - tel. wew. 720
Dolewa Magdalena - tel. wew. 793
Kardach Kamila  – tel. wew. 785
Budniak Klaudia – tel. wew. 721
Maciejewska Karina -  zastępca Głównego Księgowego tel. wew. 726
Nowak Halina - tel. wew. 787
Nowak Agnieszka - tel. wew. 785
Nowakowska Kazimiera - tel. wew. 726
Wojciechowska Bogusława - tel. wew. 785
Sitek  Katarzyna - tel. wew. 721
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich spraw załatwianych w Wydziale znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej:
 
Więcej na temat Wydziału:

 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją