Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

  • 10-06-2013
Do podstawowych zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy w szczególności:
  1. prowadzenie postępowania w zakresie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień,
  2. wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
  3. wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom uprawnionym do uzyskania karty parkingowej.
Symbol wydziału: PZON
 
Miejsce urzędowania: ul. Poznańska 30, budynek  „E”
 
Telefon:   61 44 26 772, wew. 772
 
e-mail: orzekanie@powiatnowotomyski.pl
 
Kierownik Wydziału: Agnieszka Szudra - Przewodnicząca Zespołu, pok. 6, tel. 61 44 26 772
 

Pracownicy wydziału:

  1. Lidia Idzikowska - pok. 5 tel. wew. 772
  2. Wioleta Konieczna- pok. 5 tel. wew. 772
  3. Daria Bartkowiak -  pok. 5 tel. wew.  772
 
Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich spraw załatwianych w Wydziale znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją