Projekty współfinansowane z innych środków zewnętrznych

Podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci poprzez opracowanie i wydruk kolorowanki ekologicznej pt. „TOekoMYŚL – na tropie ekologii”

  • 09-12-2021
  • Autor: Krystian Dybek
Powiat Nowotomyski realizuje przedsięwzięcie pn.: „Podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci poprzez opracowanie i wydruk kolorowanki ekologicznej pt. „TOekoMYŚL – na tropie ekologii” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach wsparcia przedsięwzięć w zakresie edukacji ekologicznej w 2021 roku.
 
 
 
Celem głównym projektu jest wspomaganie edukacji ekologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci z terenu powiatu nowotomyskiego, poprzez opracowanie i wydruk kolorowanki o tematyce ekologicznej. Publikacja ma na celu dostarczenie najmłodszym mieszkańcom powiatu zróżnicowanej wiedzy z zakresu ekologii, wzmacniając tym samym postawy troski o środowisko naturalne i jego zasoby.
 
W ramach przedsięwzięcia, opracowano i wydrukowano 10 000 szt. kolorowanki pt. „TOekoMYŚL – na tropie ekologii”. Składa się ona ze specjalnie opracowanych graficznie ilustracji do kolorowania, które są pretekstem do przekazania odbiorcy tzw. „eko-myśli” - ciekawostek dotyczących lokalnych walorów turystyczno-przyrodniczych oraz ekologii i ochrony środowiska, związanych tematycznie z terenem powiatu nowotomyskiego. Treści opisowe mają formę krótkich komunikatów rozpoczynających się od słów: „Czy wiesz, że…” lub zatytułowanych „TOekoMYŚL” i są dostosowane do dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszych uczniów szkół podstawowych. 
Połowa planowanego nakładu tj. 5000 egz. przekazana zostanie nieodpłatnie szkołom podstawowym i przedszkolom z terenu powiatu nowotomyskiego i będzie mogła być wykorzystywana m.in. do prowadzenia zajęć w ramach programów edukacji ekologicznej lub zajęć wychowawczych. Pozostała część nakładu dystrybuowana będzie nieodpłatnie w ramach imprez, festynów o charakterze rodzinnym, konkursów lub innych wydarzeń powiatowych z udziałem dzieci, realizowanych w 2022 roku.
 
Całkowity koszt projektu: 19 635,00 zł
Dofinansowanie projektu ze środków WFOŚiGW w Poznaniu: 12 800,00 zł
Termin realizacji projektu: 06.09.2021 r. – 15.11.2021 r.
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją