Wnioski dotyczące stowarzyszeń/klubów sportowych

Wnioski oraz załączniki dotyczące stowarzyszeń/klubów sportowych

  • 09-07-2020
  • Autor: Krystian Dybek
Uzyskanie wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej (EW-75)
 
 
Uzyskanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (EW-76)
 
 
Uzyskanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (EW-77)
 
 
Uzyskanie wyciągu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych (EW-78)
 
 
Uzyskanie wpisu w ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych o zmianie w składzie zarządu lub zmianie statutu(EW-79)
 
 
Likwidacja klubu sportowego i uczniowskiego klubu sportowego

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją