Zadania współfinansowane z budżetu państwa

Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 3 Maja w Opalenicy w ciągu drogi powiatowej.

  • 27-10-2021
  • Autor: Krystian Dybek
Inwestycja obejmuje przebudowę przejścia na ul. 3 Maja w Opalenicy w ciągu drogi powiatowej nr 2723P na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Konopnickiej i ul. Sienkiewicza, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w tym obszarze. Zadanie jest współfinansowane ze środków państwowego funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 
 
Oprócz wykonania nowej nawierzchni z kostki brukowej, w ramach zadania wykonano też m.in.:
 
- wyspę dzielącą z azylem,
 
- dedykowane oświetlenie,
 
- aktywne oznakowanie,
 
- system fakturowych oznaczeń nawierzchni poprzez usytuowanie na dojściach pasów prowadzących, pasów ostrzegawczych i pól uwagi.
 
Odcinek drogi, na którym zlokalizowane jest przejście, charakteryzuje się dość dużym natężeniem ruchu pojazdów, a w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się obiekty handlowe, dlatego projekt z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych w tej części miasta.
 
Zakończenie rzeczowe realizacji zadania nastąpiło 31 marca 2022 r.
 
Zadanie zostało zrealizowane za łączną kwotę 107 379,00 zł, z czego 57.534,97 zł stanowi dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją