Zadania współfinansowane z budżetu państwa

Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody - Turowo (II etap) oraz drogi powiatowej nr 2734P Brody - granica powiatu szamotulskiego (Duszniki)

  • 29-07-2022
Inwestycja obejmuje przebudowę dróg o łącznej długości 2,0 km i szerokościach odpowiednio 5,50 i 6,00 m. Zakres przebudowy drogi nr 1881P obejmie wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno - asfaltowej wykonanie zjazdów, konserwację rowów, wymianę uszkodzonych przepustów i obsianie poboczy trawą. Przebudowa drogi nr 2734P obejmie wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno - asfaltowej wraz z wymianą podbudowy, przebudowę chodnika i zjazdów na posesje, przebudowę miejsc postojowych oraz zatok autobusowych, budowę wyniesionych przejść dla pieszych wraz z ich doświetleniem, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz doposażenie pasa drogowego w elementy małej architektury. 
 
Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 112 929,36 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie
 
22 września 2022r. w Brodach odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 1881P Brody - Turowo (II etap) oraz drogi powiatowej nr 2734P Brody - granica powiatu szamotulskiego (Duszniki).
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją