Zadania współfinansowane z budżetu państwa

Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska oraz kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P.

  • 22-02-2023
Powiat Nowotomyski realizuje zadanie ze wsparciem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Inwestycja obejmuje budowę dwóch kładek pieszo-rowerowych w ciągu dróg powiatowych. Pierwszy obiekt zlokalizowany nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska, w ciągu drogi powiatowej nr 2757P, drugi obiekt zlokalizowany nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo, w ciągu drogi powiatowej nr 1731P. Kładki wykonane zostaną z nawierzchni bitumiczno-polimerowej z dojściami z betonowej kostki brukowej oraz podstawowymi elementami wyposażenia w postaci balustrad i barier ochronnych. 
 
Realizacja inwestycji zapewni spełnienie obowiązujących wymagań w zakresie rozwiązań technicznych wpływających na bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów oraz poprawi dostępność komunikacyjną obszarów znajdujących się po przeciwległych stronach rzek, zwiększając przy tym turystyczny potencjał przyległych miejscowości. Realizacja inwestycji przyczyni się również do dalszego rozwoju komunikacji rowerowej i pieszej, będącej alternatywą dla poruszania się samochodem. 
 
Całkowita wartość inwestycji: 2 685 163,64 zł
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych:  1 991 046,95 zł
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją