Zadania współfinansowane z budżetu państwa

Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – etap I

  • 22-02-2023
Inwestycja obejmuje I etap rozbudowy wraz z przebudową szpitala w Nowym Tomyślu, mającej na celu dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych w tym COVID-19 oraz poprawy funkcjonowania istniejących oddziałów szpitalnych, w tym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Udarowego, Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu oraz Pracowni Tomografii Komputerowej. Powiat Nowotomyski realizuje zadanie ze wsparciem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
 
 
W ramach inwestycji planuje się dobudowę dwóch części kubaturowych przy wejściu do szpitala (budynek E) od strony południowej oraz od strony północnej, obejmujących 4 kondygnacje (piwnica, parter, I i II p)., jak również budowę windy dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami wraz z przedłużeniem korytarza od strony zachodniej. Zapewni to osobne wejście do SOR i na wyższe kondygnacje, bez konieczności przechodzenia przez inne oddziały. Planowana rozbudowa integralnie złączona jest z istniejącą tkanką szpitala, co pozwoli na pełne dostosowanie SOR do przyjmowania pacjentów z chorobami zakaźnymi, jak również prowadzenia obowiązkowej wstępnej segregacji medycznej tzw. triażu. Ponadto, stworzone zostaną odpowiednie warunki dla diagnostyki obrazowej oraz funkcjonowania okulistyki jednego dnia, wydzielona zostanie przestrzeń dla przyjęć planowych do szpitala oraz powstaną niezbędne pomieszczenia socjalne i magazynowe. 
W celu dostosowania szpitala do obowiązujących przepisów, w ramach I etapu inwestycji planuje się również niezbędne prace związane z wymianą windy w budynku B oraz wyposażenie centralnej sterylizatorni, co pozwoli na kontynuację realizacji świadczeń w ramach istniejących oddziałów szpitalnych. 
 
Całkowita wartość inwestycji: 11.748.486,16 zł
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 9.775.000,00 zł
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 000 000,00 zł
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją