Zadania współfinansowane z budżetu państwa

Strzelnica w powiecie 2023 – utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu

  • 09-08-2023
Powiat Nowotomyski realizuje projekt pn. Strzelnica w powiecie 2023 – utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu, dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej finansowanej ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.  Celem projektu jest utworzenie wirtualnej strzelnicy, która zlokalizowana zostanie w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu, przy ul. 17 stycznia 27. 
 
 
 
 
Wirtualna strzelnica służyć będzie prawidłowej realizacji przygotowania strzeleckiego w ramach programu edukacji dla bezpieczeństwa przez uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu, a także uczniów wszystkich szkół z terenu powiatu nowotomyskiego, w tym w szczególności z tych placówek, w których planowane są oddziały przygotowania wojskowego. 
Ze strzelnicy będą mogły również korzystać klasy o profilu bezpieczeństwo publiczne, w których, w ramach realizacji profilu, realizowane są zajęcia strzeleckie. Ponadto strzelnica dostępna będzie również w godzinach pozalekcyjnych pod opieką przeszkolonego nauczyciela. 
Utworzona strzelnica jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym, opracowanym na bazie systemów wojskowych. Przeznaczona jest do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie:
- bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi;
- celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych i kolimatorów o „małych” powiększeniach; 
- ćwiczeń w obserwacji - wykryciu, rozpoznaniu i identyfikacji celów;
- prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności;
- wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.
Na potrzeby utworzenia wirtualnej strzelnicy zostanie przeznaczona jedna z sal lekcyjnych znajdująca się na parterze budynku, która została odpowiednio do tego celu przystosowana. 
 
Całkowita wartość projektu: 152 982,50 zł
Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej: 120 856,00 zł
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją