Zadania współfinansowane z budżetu państwa

Remont drogi powiatowej nr 2706P Trzciel – Jabłonka Stara

  • 28-11-2023
 
Powiat Nowotomyski realizuje zadanie obejmujące remont odcinka drogi powiatowej nr 2706P Trzciel – Jabłonka Stara o długości 2,7 km. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Początek remontowanej drogi znajduje się w granicy z powiatem międzyrzeckim i biegnie przez 2771 mb kończąc w miejscowości Stara Jabłonka, za skrzyżowaniem z drogą gminną. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni na całym odcinku drogi, utwardzenie poboczy warstwą z kruszywa łamanego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zamontowanie stalowych barier ochronnych. 
 
Z uwagi na fakt, że odcinek drogi objęty remontem pozostawał w złym stanie technicznym, realizacja zadania w sposób znaczący przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa uczestników ruchu. Nierówności oraz spękania powierzchniowe, a także bardzo duże ubytki w krawędziach jezdni powodowały zagrożenie bezpieczeństwa osób poruszających się pojazdami, w szczególności utrudniając bezkolizyjne mijanie się pojazdów samochodowych, a także bezpieczne wyprzedzanie innych uczestników ruchu np. rowerzystów. Całokształt wykonanych prac zapewni mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo w przemieszczaniu się do zakładów pracy, szkół, urzędów i pobliskich miejscowości. Wykonawcą robót jest firma Infrakom z Kościana, a zadanie ma się zakończyć do 06.12.2023 roku.
 
 
Całkowity koszt inwestycji: 1 374 871,74 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 687 435,87 zł
Wkład własny Beneficjenta: 687 435,87 zł
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją