Zadania współfinansowane z budżetu państwa

Remont drogi powiatowej nr 2714P Róża – Sątopy

  • 28-11-2023
Powiat Nowotomyski realizuje zadanie obejmujące remont odcinka drogi powiatowej nr 2714P Róża – Sątopy o długości ok 2,8 km. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Remont polegać będzie na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych oraz odtworzeniu utwardzonego pobocza. Planowane roboty obejmują m.in oczyszczenie nawierzchni drogi, częściowe frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, skropienie podbudowy i istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową oraz wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych. 
 
Wdrożona zostanie stała organizacja ruchu - wykonane oznakowanie pionowe i poziome - grubowarstwowe. Z uwagi na fakt, że odcinek drogi powiatowej nr 2714P objęty remontem pozostaje w bardzo złym stanie technicznym, realizacja zadania w sposób znaczący przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa uczestników ruchu. Nierówności oraz ubytki w nawierzchni jezdni powodują na ten moment zagrożenie bezpieczeństwa osób poruszających się pojazdami, w szczególności utrudniają bezkolizyjne mijanie się pojazdów samochodowych, a także bezpieczne wyprzedzanie innych uczestników ruchu np. rowerzystów. Remont drogi poprawi przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców wsi Róża i Sątopy, zapewniając im bezpieczny dojazd do swoich posesji, szkoły podstawowej zlokalizowanej w m. Sątopy, a także licznych zakładów pracy, urzędów czy instytucji zlokalizowanych na terenie Gminy Nowy Tomyśl oraz gmin ościennych.
Wykonawcą robót jest firma Infrakom z Kościana, a zadanie ma się zakończyć do 06.12.2023 roku.
 
Całkowita wartość zadania: 1 513 281,92 zł
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 756 640,96 zł
Wkład własny: 756 640,96 zł
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją