Zadania współfinansowane z budżetu państwa

Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) – Modernizacja drogi w Miedzichowie

  • 28-11-2023
Powiat Nowotomyski realizuje zadanie obejmujące przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (ul. Poznańska) na odcinku ok 350 m. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania poddana przebudowana i wzmocniona zostanie jezdnia o szerokości 7 m. Zjazdy i chodniki zostaną przebudowane i ułożona zostanie nawierzchnia z kostki betonowej. Wybudowane zostaną również nowe odcinki chodnika o szerokości 2 m, także o nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto zaplanowano regulację wysokościową poboczy z kruszyw do poziomu nowej nawierzchni jezdni mineralno - asfaltowej. Elementy sieci kanalizacji deszczowej zostaną wymienione na nowe. Dodatkowo zostaną zamontowane studnie rewizyjne, a istniejące studzienki deszczowe wpustowe betonowe zostaną wymienione na nowe. Istniejący pas zieleni przydrożnej zostanie odtworzony. Wdrożona zostanie stała organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome). 
 
Przebudowywany odcinek jest główną drogą przebiegającą przez Miedzichowo, gdzie zlokalizowane jest całe życie gospodarcze i społeczne Miedzichowa. Wykonawca robót budowlanych jest firma CAŁUS Sp. z o.o. a inwestycja ma się zakończyć do 30.11.2023 r.
 
Całkowity koszt inwestycji: 1 625 561,23 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 812 780,61 zł
Wkład własny Beneficjenta: 812 780,62 zł
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją