Dzisiaj jest: Niedziela, 5 Lipiec 2020 Imieniny: Karoliny i Antoniego
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Aktualności

Pozyskaliśmy niemal 100 tys. złotych

 • 15-04-2020
 • Autor: Marzena Matusiak
 • drukuj
Powiat Nowotomyski pozyskał niemal 100 000 zł w ramach projektu grantowego „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
Dofinansowanie pozwoliło na zakup 30 laptopów, które już w najbliższych dniach zostaną przekazane szkołom ponadpodstawowym (dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski), a następnie trafią do najbardziej potrzebujących uczniów. Konkurs ogłoszony z początkiem kwietnia przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa wywołaną epidemią koronawirusa. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów, ale niestety część z nich nie posiada odpowiedniego sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Pozyskane środki zapewniły sfinansowanie 100 proc. kosztów zakupu sprzętu komputerowego, dzięki któremu nauka zdalna stanie się dla nich możliwa.

Informacja

 • 14-04-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Uchwała ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Trzciance.
 

Laptopy dla rodzin zastępczych

 • 10-04-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
W piątek, 10 kwietnia wicestarosta Marcin Brambor oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Łukasz Nyczkowski odebrali z rąk prezesa firmy Elekrtorecyking Bartosza Kubickiego 5 laptopów, które przekazane zostaną zawodowym rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka z terenu powiatu nowotomyskiego. 
 
Przekazany sprzęt posłuży do celów edukacyjnych w czasie trwania epidemii coronawirusa. Współorganizatorem akcji jest firma CCR Relectra.
 
Jest to pierwsza transza sprzętu elektronicznego, jaki w najbliższym czasie ponownie zostanie przekazany dla kolejnych potrzebujących.
 
 

Spokojnych świąt

Życzymy spokojnych świąt. 

Życzenia z okazji Światowego Dnia Zdrowia

 • 07-04-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Dzień Pracownika Służby Zdrowia oraz Światowy Dzień Zdrowia obchodzone są 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Światowy Dzień Zdrowia ustanowiony został w roku 1948. Co roku obchodzony jest pod innym hasłem. To również dzień, w którym warto zauważyć i docenić starania, poświęcenie i zaangażowanie pracowników służby zdrowia

Zakaz wstępu do lasów

 • 06-04-2020
 • Autor: Kamil Kałek
 • drukuj

W związku ze stanem epidemii oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo ludności Dyrektor Generalny Lasów Państwowych polecił wprowadzić tymczasowy zakaz wstępu do lasów i Parków Narodowych od 3 kwietnia do 11 kwietnia 2020 roku włącznie. Straż Leśna będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.

 

Źródło: https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/komunikat

 

Tarcza Antykryzysowa w Powiecie Nowotomyskim

 • 03-04-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu z dnia 1 kwietnia 2020 r. o naborze wniosków na nisko oprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców.
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia bieżącego roku nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz. 374 z późn. zm.) - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ogłasza na podstawie art. 15zzd. w/w ustawy nabór wniosków o jednorazowe pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.
Do składania wniosków od dnia ogłoszenia tj. 01.04.2020 r. upoważnieni są:
Mikroprzedsiębiorcy (o których mowa w art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.
Wniosek o pożyczkę, wypełnioną umowę (umowa w 3 egzemplarzach) oraz druk umorzenia pożyczki przedsiębiorca składa na załączonych formularzach do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia
na dzień 29 luty 2020 r. w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy.
Pożyczka może być udzielona jednorazowo do wysokości 5000 zł.
Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskontu weksli przyjmowanych przez NBP.
Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami na okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu,
pod warunkiem że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki
nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy
w stosunku do zatrudnienia z dnia 29 lutego 2020 r.
Podstawą udzielenia jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzesiębiorcy stanowi umowa zawarta przez powiatowy urząd pracy z mikroprzedsiębiorcą.
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu
Integralną część ogłoszenia stanowią niżej wymienione załączniki:
Zasady ubiegania się o pożyczkę;
Wzór wniosku o pożyczkę;
Wzór umowy pożyczki;
Wzór wniosku o umorzenie pożyczki;
Instrukcja w formie pytań i odpowiedzi;
Załączniki dostępne są na stronie:

https://nowytomysl.praca.gov.pl/-/11935820-nabor-wnioskow-na-jednorazowe-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcy

Zaostrzenie ograniczeń

 • 31-03-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
W związku z epidemią coronawirusa, od 1 kwietnia Rząd wprowadza nowe ograniczenia.

Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

Uchwała Nr 195/WR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złozonych w odpowiedzi na II edycję otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2020 roku.

Zarządzenie Starosty

 • 31-03-2020
 • Autor: Kamil Kałek
 • drukuj
Zarządzenie Nr AO.120.20.2020 Starosty Nowotomyskiego z dnia 25 marca 2020 rokuw sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Chrośnicy gmina Zbąszyń przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 3 lata w trybie bezprzetargowym.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 89
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.