Dzisiaj jest: Niedziela, 23 Styczeń 2022 Imieniny: Ildefonsa i Rajmunda
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych

Podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci poprzez opracowanie i wydruk kolorowanki ekologicznej pt. „TOekoMYŚL – na tropie ekologii”

Powiat Nowotomyski realizuje przedsięwzięcie pn.: „Podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci poprzez opracowanie i wydruk kolorowanki ekologicznej pt. „TOekoMYŚL – na tropie ekologii” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach wsparcia przedsięwzięć w zakresie edukacji ekologicznej w 2021 roku.
 
 
 
czytaj dalej

Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego.

Powiat Nowotomyski realizuje projekt pn. Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
czytaj dalej

„Wsparcie edukacji zdalnej w szkołach kształcenia zawodowego na terenie powiatu nowotomyskiego”

W ramach projektu wyposażono szkoły prowadzące kształcenie zawodowe na terenie powiatu nowotomyskiego w sprzęt TIK niezbędny do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, w celu łagodzenia skutków epidemii COVID-19. 
Dzięki realizacji projektu zakupiono 80 laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostały przekazane następującym szkołom, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski:
- Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, w tym: Technikum - 15 szt, Szkoła Branżowa I stopnia - 5 szt,
- Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu, w tym: Technikum - 10 szt, Szkoła Branżowa I stopnia - 10 szt,
- Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu, w tym: Technikum - 8 szt, Szkoła Branżowa I stopnia - 12 szt,
- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Zawodowego w Trzciance, w tym: Technikum - 20 szt.
 
 
 
czytaj dalej

Zakup sadzonek drzew miododajnych

Powiat Nowotomyski pozyskał 15 640,00 zł. dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zakup 79 sztuk sadzonek drzew miododajnych. Pieniądze przyznane zostały w ramach programu nasadzeń drzew miododajnych w pasach drogowych. W ramach przyznanej dotacji na terenie Gminy Lwówek posadzono 47 sztuk natomiast na terenie Gminy Miedzichowo 32 sztuki drzew miododajnych.
 
 
czytaj dalej

Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów i lokalnej społeczności poprzez wyposażenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu

Powiat Nowotomyski realizuje zadanie pn.: „Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów i lokalnej społeczności poprzez wyposażenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu” w ramach środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięć na Edukację ekologiczną w zakresie doposażenia pracowni dydaktycznych w 2020 roku.
 
 
 
 
czytaj dalej

Adaptacja części budynku przy Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu na potrzeby szatniowo-sanitarne

Powiat Nowotomyski realizuje zadanie pn.: „ Adaptacja części budynku przy Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu na potrzeby szatniowo-sanitarne” w ramach pomocy finansowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego program „Szatnia na medal”.
 
 
czytaj dalej

Budowa windy w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.

Powiat Nowotomyski realizuje zadnie pn. „Budowa windy w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu”, ze środków PFRON w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
 
 
 
czytaj dalej

Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór

Powiat Nowotomyski realizuje zadanie pn. Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 
 
 
czytaj dalej

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

W ramach projektu grantowego „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Powiat Nowotomyski zakupił 30 laptopów, które następnie zostały przekazane nieodpłatnie pięciu placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski.
 
 
czytaj dalej

Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
1. Organizacja staży dla uczniów Technikum z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
2. Doposażenie pracowni zawodowych w Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
3. Organizacja kursów podnoszących kompetencje lub kwalifikacje zawodowe uczniów Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
4. Realizacja doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczniów Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
5. Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu.
 
 
czytaj dalej
1 2
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
  • CAPTCHA
    CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
    Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
 
tel. 61 44 26 700
 
fax 61 44 23 589
 
email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl