Dzisiaj jest: Piątek, 30 Październik 2020 Imieniny: Zenobii i Przemysława
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych

Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór

Powiat Nowotomyski realizuje zadanie pn. Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 
 
 
Nazwa działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. 
Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.
Zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych na odcinku 1,380 km drogi powiatowej nr 2713P. W ramach zadania odcinek drogi gruntowej objęty inwestycją zyska powierzchnię mineralno-asfaltową, przebudowane zostaną pobocza gruntowe oraz zjazdy na posesje oraz pola. Planowane rozwiązania zapewnią prawidłowy spływ wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego do poboczy utwardzonych oraz do rowów przydrożnych. Zostanie także wykonany kanał technologiczny, który stworzy podziemną infrastrukturę dla sieci przewodowych operatorów telekomunikacyjnych, energetycznych i innych świadczących swoje usługi.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogi nr 2713P, a także poprawa systemu połączeń drogowych o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i zarządzania kryzysowego. Realizacja zadania przyczyni się do skrócenia czasu dojazdu wyspecjalizowanych służb, zaoszczędzenie czasu dojazdu uczestników drogi i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych pojazdów z niej korzystających.
Całkowita wartość zadania: 1 791 501,15 zł
Dofinansowanie projektu ze środków EFRROW: 891 144,00 zł
Termin wykonania dokumentacji projektowej to 15 listopada 2020r., a roboty drogowe mają zakończyć się do 31 sierpnia 2021r.
 
 
 

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

W ramach projektu grantowego „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Powiat Nowotomyski zakupił 30 laptopów, które następnie zostały przekazane nieodpłatnie pięciu placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski.
 
 
Celem projektu jest wsparcie uczniów kształcących się na poziomie ponadpodstawowym oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu. Sprzęt trafił do najbardziej potrzebujących uczniów, którzy zgłaszali trudności w realizacji podstawy programowej i/lub uczestnictwem w zajęciach on-line, z uwagi na braki sprzętowe.
Po powrocie do stacjonarnego trybu nauczania zakupiony sprzęt komputerowy będzie wykorzystywany na potrzeby prowadzenia zajęć oraz/lub wspomagania pracy z uczniami objętymi nauczaniem indywidualnym. W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego, ponownie diagnozowane będą potrzeby wsparcia uczniów poszczególnych szkół.
Konkurs grantowy ogłoszony z początkiem kwietnia przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa był odpowiedzią na sytuację szkolnictwa wywołaną epidemią koronawirusa. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Pozyskane środki zapewniły sfinansowanie 100 proc. kosztów zakupu sprzętu komputerowego, dzięki któremu nauka zdalna stała się dla nich możliwa.
Okres realizacji projektu: 16.04.2020r. – 16.10.2020r.
 

Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
1. Organizacja staży dla uczniów Technikum z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
2. Doposażenie pracowni zawodowych w Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
3. Organizacja kursów podnoszących kompetencje lub kwalifikacje zawodowe uczniów Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
4. Realizacja doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczniów Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
5. Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu.
 
 
Biuro Projektu znajduje się w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu, ul. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomyśl.
Całkowita wartość projektu: 1 015 639,80 zł
Dofinansowanie projektu: 900 733,20 zł
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy
 
 

Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
1. Organizacja płatnych staży u pracodawców dla uczniów Technikum z ZSRCKU w Trzciance;
2. Doposażenie pracowni zawodowych w ZSRCKU w Trzciance;
3. Organizacja kursów podnoszących kompetencje lub kwalifikacje zawodowe uczniów, w tym m.in. kurs prawa jazdy kat. B, obsługi wózków widłowych, kurs baristy i carvingu, szkolenia dla uczniów na kierunku technik weterynarii;
4. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, w formie indywidualnych spotkań z doradca zawodowym;
5. Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSRCKU w Trzciance poprzez ich udział w kursach i szkoleniach.
 
 
Biuro projektu prowadzone będzie w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance, Trzcianka 15a, 64-316 Kuślin.
Całkowita wartość projektu: 418 025,25 zł
Dofinansowanie projektu: 367 525,25 zł
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy
 
 

Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu

W ramach projektu, w Zespole Szkół nr 1 realizowane są następujące zadania:
1. Organizacja płatnych staży u pracodawców dla uczniów Technikum;
2. Doposażenie pracowni zawodowych – technik ekonomista, technik hotelarstwa;
3. Organizacja kursów podnoszących kompetencje lub kwalifikacje zawodowe uczniów Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia m.in. kursy językowe, ABC małego biznesu, kurs obsługi wózka widłowego, kursy makijażu;
4. Realizacja indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów;
5. Podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu.
 
 
Biuro projektu znajduje się w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 43, 64-360 Zbąszyń.
Całkowita wartość projektu: 409 242,18 zł
Dofinansowanie projektu: 365 773,98zł
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy
 
 
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
  • CAPTCHA
    CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
    Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
 
tel. 61 44 26 700
 
fax 61 44 23 589
 
email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl