Dzisiaj jest: Sobota, 23 Styczeń 2021 Imieniny: Ildefonsa i Rajmunda
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Oświata - realizacja zadań

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu (PCUW):

 1. realizuje zadania oświatowe organu prowadzącego, w szczególności:
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją publicznych szkół ponadpodstawowych, szkół specjalnych, placówek oświatowo – wychowawczych, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz placówek zapewniających opiekę dzieciom i młodzieży pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania,
 • zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach oświatowych,
 • przygotowanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną,
 • prowadzenie ewidencji szkół i  placówek niepublicznych,
 • obsługa konkursów na dyrektorów szkół,
 • obsługa procedury awansu zawodowego nauczycieli,
 • organizacja indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
 • przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,
 • prowadzenie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,
 • prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektora szkoły lub placówki,
 • obsługa planów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • rozliczanie dotacji dla niepublicznych jednostek oswiatowych
 • prowadzenie innych zadań będących zadaniami organu prowadzącego, a zleconych
  do prowadzenia przez PCUW.
 
 1. zapewnia wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek obsługiwanych, tj.;
 1. Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, ul. Sczanieckiej 1
 2. Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu, os. Północ 37
 3. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance, Trzcianka 15a
 4. Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu, ul. Powstańców Wlkp. 43
 5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu, ul. Zbąskich 7
 6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Tomyślu, ul. Sczanieckiej 1
 
 1. w zakresie obsługi finansowej:
 • bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego
 • opracowywanie projektów planu finansowego i jego zmian
 • prowadzenie rachunków bankowych jednostek obsługiwanych
 • bieżąca informacja o sytuacji finansowej
 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników obsługiwanych jednostek
 • dokonywanie wypłat wynagrodzeń wraz z odprowadzaniem obligatoryjnych świadczeń
  i składek
 • prowadzenie ewidencji danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników
 • sporządzanie sprawozdań finansowych przewidzianych prawem we współpracy z dyrektorami jednostek obsługiwanych
 • sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań GUS
 • prowadzenie wspólnej kasy
 • udzielanie pomocy kierownikom jednostek obsługiwanych w tworzeniu i zmianach planów finansowych
 • bieżący nadzór nad realizacją planów finansowych jednostek obsługiwanych
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników jednostek obsługiwanych
 1. w zakresie obsługi rachunkowej
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • określanie zasad polityki rachunkowości oraz innych procedur i instrukcji
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowej dokumentacji finansowej
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych
 1. w zakresie obsługi organizacyjnej i kadrowej
 • ewidencjonowanie danych i zatrudnieniu i wynagradzaniu
 • prowadzenie dokumentacji i akt osobowych pracowników oraz kierowników jednostek obsługiwanych
 • obsługa kadrowa pracowników jednostek obsługiwanych we współpracy z kierownikami tych jednostek
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z zakresu zatrudnienia i płac
 • organizacja remontów, przeglądów technicznych budynków, prowadzenie ksiąg obiektu oraz nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie remontów bieżących i inwestycji
 • obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 
Symbol jednostki: PCUW
 
Miejsce urzędowania: ul. Poznańska 33, budynek B, I piętro, pokoje: 28, 29, 30, 33, 34.
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych: Marek Nyćkowiak, pok. 33, tel. 61 44 26 706
 
Zastępca Dyrektora: Milena Kaźmierowska, pok. 28, tel. 61 44 26 733
 
Główny Księgowy: Katarzyna Kwaśny, pok. 34, tel. 61 44 26 716
 
 
Pracownicy:
 1. Ceglarek Grażyna – inspektor, pok. 34, tel. 61 44 26 788
 2. Ossowska – Duplaga Agnieszka – inspektor, pok. 29, tel. 61 44 26 717
 3. Kaczmarek Danuta – specjalista, pok. 30, tel. 61 44 26 741
 4. Lipiecka Anna – inspektor, pok. 29, tel. 61 44 26 734
 5. Maćkowska Renata – specjalista, pok. 28, tel. 61 44 26 732
 6. Majewski Przemysław – inspektor, pok. 30, tel. 64 44 26 741
 7. Przybylak Joanna – specjalista, pok. 29, tel. 61 44 26 734
 8. Tomczak Elżbieta – inspektor, pok. 34, tel. 61 44 26 788
 
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
 
tel. 61 44 26 700
 
fax 61 44 23 589
 
email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl