Dzisiaj jest: Czwartek, 30 Listopad 2023 Imieniny: Andrzeja i Konstantego
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook Logo: UE
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Projekty współfinansowane ze środków UE

Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego.

  • 19-05-2021
  • Autor: Krystian Dybek
  • drukuj
Powiat Nowotomyski realizuje projekt pn. Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Celem głównym projektu jest poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej i jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu nowotomyskiego poprzez utworzenie i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w:
• Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
• Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
• Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.
 
W ramach projektu, w poszczególnych szkołach, zrealizowane zostaną następujące zadania:
Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu:
- przebudowa budynku szkolnego, w tym modernizacja warsztatów mechanicznych wraz z zapleczem
szatniowo sanitarnym oraz przebudowa sal dydaktycznych przy halach warsztatowych;
- zakup nowoczesnego wyposażenia warsztatów m.in. tokarki i frezarki numeryczne, wyposażenie spawalni;
- utworzenie i wyposażenie pracowni informatycznej oraz ekonomicznej w przebudowanej części budynku.
Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu:
- zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i oprogramowania do teoretycznej i praktycznej nauki zawodów: technik mechatronik i technik reklamy.
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance:
- zakup wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych, w których prowadzone jest kształcenie w zawodach: technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych.
 
Całkowita wartość projektu: 8 358 990,47 zł
Dofinansowanie projektu: 6 186 964,34 zł
 
Termin realizacji projektu: 15.05.2020 r. - 28.12.2022 r.
 
Partnerem projektu jest Gmina Nowy Tomyśl.
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego

 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
  • CAPTCHA
    CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
    Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
 
tel. 61 44 26 700
 
fax 61 44 23 589
 
email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl