Kuślin

Gmina Kuślin

  • 22-05-2013
 
 
Urząd Gminy Kuślin
 
ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin
Sekretariat: tel/.fax 61 44 72 722 / 61 44 72 731
e-mail: kuslin@tosa.pl,
 
WÓJT GMINY - MIECZYSŁAW SKRZYPCZAK
tel. 61 44 72 726
 
Gmina Kuślin położona jest w zachodniej części województwa wielkopolskiego w odległości 40 km od Poznania, we wschodniej części powiatu nowotomyskiego. Przez gminę przebiega Autostrada A-2 z dogodnie zlokalizowanymi z niej zjazdami. Siedzibą Gminy jest wieś Kuślin. Największą jej miejscowością jest wieś Wąsowo, a najmniejszą miejscowość Nowa Dąbrowa. Pozostałe miejscowości to: Chraplewo, Dąbrowa, Głuponie, Kuślin, Michorzewko, Michorzewo, Śliwno, Trzcianka i Turkowo. W ramach miejscowości Michorzewo funkcjonują dwa sołectwa: Michorzewo i  Krystianowo.
Gmina obejmuje obszar 106,31 km2, w tym:
  • 20,08 km2 - lasy;
  • 78,26 km2 - użytki rolne;
  • 7,97 km2 - pozostałe.
Organami Gminy są Rada Gminy i Wójt Gminy. Rada Gminy jest organem uchwałodawczym i kontrolnym, w której skład wchodzi 15 radnych. Organem wykonawczym jest Wójt Gminy, który realizuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych, którymi są: jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Obsługi Komunalnej, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją