Wydział Infrastruktury Drogowej

Wydział Infrastruktury Drogowej

  • 31-05-2013
Wydział zajmuje się sprawami związanymi z budową, przebudową, remontami oraz bieżącym utrzymaniem dróg i mostów powiatowych.
Do zakresu Wydziału, pełniącego funkcję zarządcy dróg powiatowych należy m.in.
-nadzór nad bezpieczeństwem ruchu na drogach,
-pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
-utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów,
-wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
-wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdów z dróg powiatowych
-wydawanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy.
 
Symbol wydziału: DR
 
Miejsce urzędowania: ul. Poznańska 33, budynek  „B.”
 
Telefon: 61 44 26 700, wew.: 680, 683, 725
 
e-mail: drogipowiatowe@powiatnowotomyski.pl
 
Kierownik Wydziału: Magdalena Chwalisz – Burzyńska - pok. 47, tel. wew. 683
 
Pracownicy:
Paulina Konieczna –  pok. 48, tel. wew. 680
Grzegorz Kasprzak –  pok. 48, tel. wew. 680
Tomasz Dolewa –  obwód drogowy Opalenica tel. kom. 602 634 335
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją