Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  • 04-06-2013
Wydział realizuje zadania związane między innymi z:  gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi mienie Skarbu Państwa i Powiatu Nowotomyskiego, przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczaniem i aktualizacją opłat związanych z użytkowaniem wieczystym i trwałym zarządem, wywłaszczaniem nieruchomości, zwrotem wywłaszczonych nieruchomości,  ustalaniem odszkodowań za nieruchomości z różnych tytułów,  ochroną i rekultywacją gruntów, regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Nowotomyskiego, nadawaniem na własność gruntu pod budynkami oraz działek emerytalnych, ograniczaniem sposobu korzystania z nieruchomości, zobowiązywaniem do udostępnienia nieruchomości, zezwoleniami na czasowe zajecie nieruchomości, ustanawianiem służebności gruntowych w odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa i Powiatu Nowotomyskiego.
 
 
Wydziałem kieruje Kierownik Wydziału: Jolanta Budzisz - budynek „C”, pok. 39, wew. 747
 
Symbol Wydziału: GN
 
Siedziba Wydziału: ul. Poznańska 33, budynek „C”,
tel. +48 61 44 26 700 (centrala),
fax + 48  61 44 23 589
 
Pracownicy:
Sadłowska Ewelina - Z-ca Kierownika Wydziału, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, pok. 37, tel. wew. 749
Silska Emilia - gospodarka nieruchomościami Powiatu Nowotomyskiego, wywłaszczenia i zwroty nieruchomości, pok. 37, tel. wew. 750
Mazurczak Katarzyna – ochrona gruntów - wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, pok. 38, tel. wew. 751
Luch Katarzyna – ochrona gruntów rolnych - rekultywacjaustalanie stanu nieruchomości Skarbu Państwa, pok. 38, tel. wew. 748
Frańska Karolina – regulacja stanów prawnych, pok. 40, tel. wew. 782
Wesoła Hanna – ograniczania, udostępnienia i zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości, odszkodowania, pok. 38, tel. wew. 753
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją