Projekty współfinansowane z innych środków zewnętrznych

Budowa windy w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.

  • 27-11-2020
  • Autor: Krystian Dybek
Powiat Nowotomyski realizuje zadnie pn. „Budowa windy w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu”, ze środków PFRON w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
 
 
 
Celem projektu jest poprawa dostępności siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dla osób niepełnosprawnych, poprzez budowę windy umożliwiającej dotarcie do wszystkich kondygnacji budynku. Realizacja projektu przyczyni się w istotny sposób do likwidacji barier architektonicznych i zapewni możliwość korzystania bez utrudnień z usług publicznych przez osoby niepełnosprawne, w szczególności dotknięte niepełnosprawnością ruchową. 
Całkowita wartość projektu: 397 964,45 zł
Dofinansowanie projektu ze środków PFRON: 89 856,97 zł
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją