Aktualności / Zapisy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

  • 25-01-2022
  • Autor: Daria Nawrot
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na realizację zadania „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r."
 
 
 
 
 
 
Uchwała nr 396/AO/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r."
 
Uchwała nr 395/AO/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r."
 
Uchwała Nr 400/AO/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego,,Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r."
 
Uchwała Nr 413/AO/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wyboru oferty na realizacę zadania publicznego "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r."
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją