Projekty współfinansowane ze środków UE

Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu

  • 18-09-2020
W ramach projektu, w Zespole Szkół nr 1 realizowane są następujące zadania:
1. Organizacja płatnych staży u pracodawców dla uczniów Technikum;
2. Doposażenie pracowni zawodowych – technik ekonomista, technik hotelarstwa;
3. Organizacja kursów podnoszących kompetencje lub kwalifikacje zawodowe uczniów Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia m.in. kursy językowe, ABC małego biznesu, kurs obsługi wózka widłowego, kursy makijażu;
4. Realizacja indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów;
5. Podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu.
 
 
Biuro projektu znajduje się w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 43, 64-360 Zbąszyń.
Całkowita wartość projektu: 409 242,18 zł
Dofinansowanie projektu: 365 773,98zł
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją