Projekty współfinansowane ze środków UE

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

  • 18-09-2020
W ramach projektu grantowego „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Powiat Nowotomyski zakupił 30 laptopów, które następnie zostały przekazane nieodpłatnie pięciu placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski.
 
 
Celem projektu jest wsparcie uczniów kształcących się na poziomie ponadpodstawowym oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu. Sprzęt trafił do najbardziej potrzebujących uczniów, którzy zgłaszali trudności w realizacji podstawy programowej i/lub uczestnictwem w zajęciach on-line, z uwagi na braki sprzętowe.
Po powrocie do stacjonarnego trybu nauczania zakupiony sprzęt komputerowy będzie wykorzystywany na potrzeby prowadzenia zajęć oraz/lub wspomagania pracy z uczniami objętymi nauczaniem indywidualnym. W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego, ponownie diagnozowane będą potrzeby wsparcia uczniów poszczególnych szkół.
Konkurs grantowy ogłoszony z początkiem kwietnia przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa był odpowiedzią na sytuację szkolnictwa wywołaną epidemią koronawirusa. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Pozyskane środki zapewniły sfinansowanie 100 proc. kosztów zakupu sprzętu komputerowego, dzięki któremu nauka zdalna stała się dla nich możliwa.
Okres realizacji projektu: 16.04.2020r. – 16.10.2020r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją