Projekty współfinansowane ze środków UE

„Wsparcie edukacji zdalnej w szkołach kształcenia zawodowego na terenie powiatu nowotomyskiego”

  • 09-02-2021
  • Autor: Krystian Dybek
W ramach projektu wyposażono szkoły prowadzące kształcenie zawodowe na terenie powiatu nowotomyskiego w sprzęt TIK niezbędny do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, w celu łagodzenia skutków epidemii COVID-19. 
Dzięki realizacji projektu zakupiono 80 laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostały przekazane następującym szkołom, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski:
- Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, w tym: Technikum - 15 szt, Szkoła Branżowa I stopnia - 5 szt,
- Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu, w tym: Technikum - 10 szt, Szkoła Branżowa I stopnia - 10 szt,
- Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu, w tym: Technikum - 8 szt, Szkoła Branżowa I stopnia - 12 szt,
- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Zawodowego w Trzciance, w tym: Technikum - 20 szt.
 
 
 
Potrzeba realizacji projektu wynikała ze zdiagnozowanych problemów w postaci braków sprzętowych, które uniemożliwiały zagwarantowanie odpowiedniej jakości nauczania zdalnego po zawieszeniu zajęć stacjonarnych w związku z epidemią COVID-19. Zakupiony sprzęt trafił do szkół z końcem grudnia 2020 roku i będzie nieodpłatnie udostępniany nauczycielom oraz uczniom na okres zawieszenia zajęć szkolnych w formie stacjonarnej. Po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół, zakupione w projekcie laptopy pozostaną w szkołach i będą wykorzystywane do kształcenia zawodowego w trybie stacjonarnym.
 
Dofinansowanie projektu: 341 878,50 PLN
Całkowita wartość projektu: 402 210,00 PLN
 
Termin realizacji projektu: 01.12.2020r. – 31.12.2020r.
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie  zawodowe  młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją