Projekty współfinansowane ze środków UE

Projekt grantowy Cyfrowy Powiat

  • 30-11-2022
Powiat Nowotomyski pozyskał dofinansowanie w ramach konkursu „Cyfrowy Powiat”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
 
 
Celem projektu grantowego jest rozwój cyfrowy Powiatu Nowotomyskiego poprzez poprawę stopnia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa. W ramach pierwszego obszaru zostanie zakupiony sprzęt IT w postaci 7 stacji roboczych składających się z zestawów komputerowych: klawiatura, mysz,  monitor oraz 7 komputerów przenośnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, które będą pełnić funkcje przenośnych terminali do pracy zdalnej.  Ponadto projekt zakłada zakup 3 komputerów przenośnych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, gdzie wykorzystane będą do bieżących prac związanych z zadaniami wydziału m.in. obsługi interesantów czy zasilania bieżących opracowań geodezyjnych do PZGiK w postaci elektronicznej. W ramach drugiego obszaru zakłada się zakup sprzętu IT w postaci 16 zestawów komputerowych  na potrzeby Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, które będą wykorzystywane w procesie edukacji, w tym zapewnią możliwość sprawnego wdrożenia nauki zdalnej. Ponadto, w ramach projektu zostanie przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa, a także przewidziano zakup specjalistycznego oprogramowania z przeznaczeniem dla 220 kont, dającego możliwość zabezpieczenia wewnętrznej i zewnętrznej korespondencji e-mail wraz z zastosowaniem mechanizmów szyfrowania danych osobowych technologią END-to-END. Oprogramowanie dostarcza również możliwość pracy i pomocy zdalnej użytkownikom oraz możliwość monitorowania i zabezpieczenia poczty pod kątem ataków phishingowych.
 
Całkowita wartość projektu finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 226 728,00 zł
Termin realizacji projektu: 13.10.2022r. – 31.12.2022 r.
 
Grant jest wspierany w ramach REACT-EU.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją