Projekty współfinansowane ze środków UE

Doposażenie SP ZOZ im. Doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19

  • 01-06-2023
Powiat Nowotomyski realizuje projekt pn. „Doposażenie SP ZOZ im. Doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU).
 
 
 
Głównym celem projektu jest wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu w sprzęt niezbędny do diagnozowania powikłań COVID-19, a także do prowadzenia działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia. Realizowany projekt przyczyni się do poprawy jakości oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, a także umożliwi zapewnienie kompleksowego procesu terapeutycznego dla pacjentów, od diagnostyki, poprzez właściwą terapię i rehabilitację. 
 
Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu medycznego,  aparatury diagnostycznej i zabiegowej, w tym: 
- videokolonoskopy dla Pracowni Endoskopii – 2 szt.;
- szafa endoskopowa dla Pracowni Endoskopii – 1 szt.;
- laparoskop z wyposażeniem na Blok operacyjny – 1 szt.;
- aparat do znieczulenia na Blok operacyjny – 1 szt.;
- stół operacyjny na Blok operacyjny – 1 szt.;
- aparat elektrochirurgiczny z wyposażeniem na Blok operacyjny ortopedyczny – 1 szt.;
- aparat USG na Oddział Udarowy – 1 szt.;
- respirator na Oddział AiIT – 1 szt.;
a także zakup nowego ambulansu z wyposażeniem dla SOR.
 
Całkowita wartość projektu: 1 998 038,48 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+: 1 698 332,70 zł
Termin realizacji projektu: 27.10.2021 r. - 30.06.2023 r.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją