Dzisiaj jest: Sobota, 21 Maj 2022 Imieniny: Wiktora i Tymoteusza
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Aktualności

Europejskie Dni Pracodawców

 • 19-05-2022
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
We wtorek, 17 maja w ramach Europejskich Dni Pracodawców, przed Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Tomyślu usytuowano punkt informacyjny. Promowano w nim usługi, działania oraz zadania Urzędów Pracy na rzecz lokalnych przedsiębiorców jak i osób bezrobotnych. 
 
 
Grafika z tytułem.
 
Zainteresowani pracodawcy oraz inne osoby odwiedzające punkt mogły zasięgnąć informacji na temat:
-Aktualnych ofert pracy, informacji o sieci EURES oraz poszukiwania pracy w kraju i za granicą.
- Informacji na temat pomocy w znalezieniu odpowiednich pracowników  oraz zasad i sposobów składania ofert pracy.
- Powierzenia pracy na podstawie oświadczenia oraz zezwolenia na pracę sezonową a także zasad ubiegania się o wydanie informacji starosty oraz zasad zgłaszania zatrudnienia obywateli Ukrainy na podstawie specustawy. 
- Pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w tym zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz poszukiwania pracy na lokalnym rynku pracy.
- Warunków życia i pracy w państwach UE.
- Subsydiowanych form zatrudnienia, w tym: staży, bonów stażowych, szkoleń, bonów szkoleniowych, bonów zasiedleniowych, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażeń i wyposażeń stanowisk pracy, prac interwencyjnych, finansowania studiów podyplomowych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- Zasad nabywania statusu bezrobotnego i poszukującego pracy, praw i obowiązków osób zarejestrowanych, warunków niezbędnych do nabycia i posiadania prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych. 
- Zasad i warunków wypłacania dodatku aktywizacyjnego.
- Zasad zaliczania okresów zatrudnienia do stażu w Polsce i za granicą.
 
 
 

Bezpłatny kurs autokaru na Eko-Jarmark w Miedzichowie

 • 19-05-2022
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
W niedzielę 22 maja powiat nowotomyski zapewnia bezpłatny kurs autokaru na trasie Nowy Tomyśl (dworzec PKP) – Miedzichowo (skansen) – Nowy Tomyśl (dworzec PKP). 
- Godziny wyjazdu z Nowego Tomyśla (dworzec PKP) -  13:15, a następnie przystanek na pl. Chopina (pod lipą) oraz przy markecie Netto ul. Zbąszyńska.
- Godzina wyjazdu z Miedzichowa (skansen) - 15.30 (przystanki jak wyżej).
Wydarzenie odbędzie się na terenie skansenu Dymarki Miedzichowskie w Miedzichowie w godzinach 14:00-17:00.
 
Grafika z informacją.

EKOLOGICZNA ŚCIEŻKA SENSORYCZNA

 • 19-05-2022
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Proponujemy udział w konkursie mającym na celu stworzenie własnej ,,Ekologicznej ścieżki sensorycznej'', która będzie wspaniałym miejscem zabawy i edukacji w domu, klasie, podwórku, boisku, placu zabaw, działce... Ścieżka to nic innego, jak zróżnicowane podłoże (pewnego rodzaju tor przeszkód), złożone z kilku odcinków wyłożonych różnymi materiałami przyrodniczymi (szyszkami, piaskiem, trawą, korą, kamieniami oraz innymi materiałami pochodzącymi z recyklingu), po którym można chodzić.
 
 
Plakat informujący.
 
 
Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości ekologicznej i przyrodniczej, a także promocja nauki poprzez zabawę wśród mieszkańców naszego powiatu. W konkursie mogą uczestniczyć osoby w każdym wieku. Wystarczy indywidualnie, rodzinnie lub grupowo przygotować ekologiczną ścieżkę sensoryczną. Wybór miejsca projektu i jego wykonania, zależy tylko od pomysłowości i kreatywności chętnych do ,,eko-działań''. Prezentację ,,swojej ścieżki'' przesyłamy w formie zdjęć lub filmu do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu do 10.06.2022 r.

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 19-05-2022
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowotomyskim (V)". Na staż kierowane będą osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w tutejszym urzędzie nie dłużej niż 4 miesiące (dotyczy to osób do 25 roku życia), które: nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki), nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy).
 
 
 
Grafika z tytułem.
 
W pierwszej kolejności będą kierowanie osoby:
- niepełnosprawne,
- długotrwale bezrobotne.
 
Warunkiem zorganizowania stażu jest deklaracja zatrudnienia osoby bezrobotnej w ramach umowy o pracę bezpośrednio po zakończonym stażu.
W przypadku uzyskania przez wnioski takiej samej ilości punktów decydujący jest termin złożenia wnioski (data i godzina).
Wnioski będą przyjmowane do uzyskania zaplanowanej liczby uczestników.
Okres odbywania stażu do 4 miesięcy.
Planowany termin rozpoczęcia stażu: kwiecień/maj 2022r.
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
 
 

Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

 • 17-05-2022
 • Autor: Kamil Kałek
 • drukuj
„Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej” - pod takim hasłem w sobotę, 21 maja o godz. 11.00 rozpoczną się pikniki wojskowe w 32 miejscowościach. Oprócz pokazu sprzętu wojskowego i żołnierskiej grochówki na piknikach działać będą punkty rekrutacyjne, w których będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej: ile trwa, kto może do niej przystąpić i na czym polega. Na miejscu można będzie wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto zabrać dowód osobisty).
 
Plakat informujący o Mobilnym Punkcie Rekrutacyjnym.
 
Poza piknikami w 70 miejscowościach MON uruchomi mobilne punkty rekrutacyjne. Również tam będzie można poznać szczegóły dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i złożyć wniosek. Żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej od pierwszego dnia służby będzie zarabiał  4560 zł miesięcznie. Po 28 dniowym szkoleniu zakończonym przysięgą, rozpocznie szkolenie specjalistyczne trwające do 11 miesięcy. W tym czasie będzie miał wybór - nie musi być skoszarowany. Żołnierz DZSW będzie miał pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz do zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymogów dla danego stanowiska. Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie.
 
Lokalizacje pikników pod hasłem „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej” w województwie wielkopolskim: Środa Wielkopolska - Stary Rynek, Ostrów Wielkopolski - Piaski - Szczygliczka, ul. Plażowa.
 
Wojskowe Centrum Rekrutacji w Nowym Tomyślu uruchomi mobilny punkt rekrutacyjny w Parku im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu w sobotę, 21 maja od godz. 11.00.
 

Podpisano porozumienie w sprawie ścieżki pieszo - rowerowej

 • 16-05-2022
 • Autor: Adrianna Brzostowska
 • drukuj
W poniedziałek, 16 maja, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Powiatem Nowotomyskim i Powiatem Grodziskim przy udziale partnerów: Gminy Rakoniewice i Nowotomyskiej Izby Gospodarczej w sprawie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna, wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P.
Na zdjęciu czterech mężczyzn przy stole.
Na mocy zawartego porozumienia, Powiat Nowotomyski wyłoni wykonawcę i zleci opracowanie dokumentacji dla budowy ścieżki o długości ponad 7 km wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nowotomyska Izba Gospodarcza zadeklarowała wsparcie zadania kwotą 150 000,00 zł. W przyszłości ma to pozwolić na połączenie sieci ścieżek rowerowych sąsiadujących ze sobą powiatów. W imieniu współpracujących stron swoje podpisy złożyli Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński i Wicestarosta Sławomir Górny przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Grodziskiego Ewy Smodzyńskiej, Burmistrz Gminy Rakoniewice Gerard Tomiak oraz Prezes Zarządu Nowotomyskiej Izby Gospodarczej Mariusz Bożek. Powiat Nowotomyski reprezentowali Starosta Andrzej Wilkoński i Wicestarosta Marcin Brambor, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Barbary Golon.
 
 

Uwaga zmiana!

 • 16-05-2022
 • Autor: Daria Nawrot
 • drukuj
We wtorek,17 maja w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Tomyślu, pomoc prawna udzielana będzie wyjątkowo za pomocą środków porozumiewania się na odległość: telefon lub email.
Komunikat o zmianie sposobu udzielania pomocy prawnej.

Złoto dla naszych koszykarek

 • 16-05-2022
 • Autor: Kamil Kałek
 • drukuj
Koszykarki ENEA Poznań zdobyły tytuł Mistrza Polski w kategorii wiekowej do lat 15. W rozgrywanym w niedzielę, 15 maja w Gdańsku finale podopieczne Małgorzaty Łabędzkiej i Grzegorza Zielińskiego pokonały MKS Polkowice 74:59. Brąz dla UKS Fred Politechnika Gdańsk. Warto dodać, że udział w tym sukcesie miały wychowanki klubów z Nowego Tomyśla - Dream Team Nowy Tomyśl: Zuzanna Nowak, Iga Woźna, Liliana Maciejewska, Kinga Kin oraz z Opalenicy - MKS Opalenica: Wiktoria Haegenbarth i Zuzanna Bręk. Gratulujemy!
Na zdjęciu koszykarki ENEA Poznań z trenerami.

Europejskie Dni Pracodawców

 • 13-05-2022
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu serdecznie zaprasza na Europejskie Dni Pracodawców.
 
Jeśli szukasz pracy możesz skorzystać:
- z możliwości podniesienia kwalifikacji przez udział w kursach, 
- bonów stażowych i zatrudnieniowych, 
- dotacji na otwarcie działalności gospodarczej,
- pomocy doradcy zawodowego przy przygotowaniu do rozmowy aplikacyjnej. 
Szukasz pracownika?
- skontaktuj się z naszym pośrednikiem pracy.
- skorzystaj z dofinansowań do zatrudnienia. 
 
Termin:
17.05.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00.
Miejsce:
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 2.
 
 
 
Plakat informujący o wydarzeniu.
 
 

Konkurs - Najciekawszy punkt na Szlaku Wikliny

 • 13-05-2022
 • Autor: Marzena Matusiak
 • drukuj
Uwaga konkurs!
Wykonaj sobie zdjęcie (lub poproś towarzysza wycieczki o zrobienie Ci fotografii) na tle najciekawszego wg Ciebie punktu na trasie Szlaku Wikliny.  Zachęć w maksymalnie trzech zdaniach do odwiedzenia właśnie tego miejsca. Najciekawsze zdjęcia i hasła nagrodzimy. 
 
 
Plakat z informacją.
 
Zdjęcie wraz z opisem wyślij najpóźniej do godziny 12.00 w piątek, 20 maja na adres mailowy: szlakwikliny@miedzichowo.pl.  Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców w niedzielę, 22 maja podczas Miedzichowskiego Eko-Jarmarku około godz.15.00. Zapraszamy!
 
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 145
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
 
tel. 61 44 26 700
 
fax 61 44 23 589
 
email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl